Lääkevalmistus

Lääkäri voi joskus määrätä potilaalle muun kuin kaupallisen lääkevalmisteen. Apteekissa valmistettavia lääkkeitä kutsutaan "ex tempore" -valmisteiksi.

Apteekissamme on alueen monipuolisin lääkevalmistus. Eniten valmistamme voideseoksia (esim. kortisonivoiteita). Valmistamme myös annosjauheita ja kapseleita pienten lasten ja eläinten lääkitsemistä varten sekä liuoksia (esim. antibioottiliuosta aknen hoitoon). Työskentely tapahtuu aseptisesti. Valmistamme lääkkeet yleensä 2-3 vuorokauden kuluessa riippuen valmistettavan lääkkeen koostumuksesta.

Annospussijakelu

Annosjakelupalvelussa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet pakattuna annospusseihin. Yleensä lääkkeet toimitetaan kahden viikon erissä. Jokaiseen pussiin on merkitty asiakkaan nimi, tablettien ottoajankohta sekä pussissa olevien lääkkeiden nimet. Asiakkaan on täten helppo tarkistaa, että oikeat lääkkeet otetaan oikeaan aikaan. Annospussirullan mukana toimitetaan annostuskortti, jossa näkyvät kaikki käytössä olevat lääkkeet.

Ennen annosjakelun aloittamista tarkistamme lääkkeiden yhteisvaikutukset, päällekkäisyydet ja ottoajankohdat. Apteekki huolehtii myös annosjakeluasiakkaan reseptien voimassaolosta tai uusimisesta. Kuljetamme tarvittaessa lääkkeet asiakkaalle sovitusti.

Mikäli kiinnostuitte annosjakelusta, voitte olla annosjakelun aloituksesta yhteydessä apteekkimme puhelimitse p. 015 212 915 tai käymällä apteekissamme. Annosjakelun aloittamista varten tarvitsemme annosjakelusopimuksen lisäksi voimassa olevan lääkelistan.

Lääkejätteiden vastaanotto

Käyttämättä jääneet lääkkeet ovat vaarallista jätettä ja ne tulisi palauttaa apteekkiin. Lääkejätteitä ei tulisi kaataa viemäriin, koska ne voivat kulkeutua mm. luonnonvesiin. Voit palauttaa vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin maksutta hävitettäväksi. Apteekista lääkejätteet toimitetaan edelleen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

Katso ohjeet lääkejätteiden palautukseen tästä.

Varastorobotti

Apteekillamme on ollut käytössä varastorobotti Rowa Vmax vuodesta 2009 lähtien. Robotti poimii oikean tuotteen varastosta nopeasti ja tarkasti. Robotti nopeuttaa apteekin ruutiinitoimenpiteitä ja aikaa vapautuu mm. asiakaspalveluun enemmän.